Nawigacja

Aktualności

Rejestracja do II edycji konkursu

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie edukacyjnym IPN „Niezwyciężeni 2018. Ofiary totalitaryzmów.

DO KOGO SKIEROWANY JEST KONKURS?

Nasz konkurs skierowany jest do młodych ludzi, uczniów szkół podstawowych i  ponadpodstawowych, uczniów szkół polonijnych, członków organizacji młodzieżowych. Zachęcamy do udziału również rodziców z dziećmi.

JAKIE SĄ ZADNIA UCZESTNIKÓW KONKURSU?

1. Wybranie osoby odznaczonej Krzyżem lub Medalem Niepodległości, która jednocześnie była ofiarą totalitaryzmów sowieckiego, komunistycznego, bądź nazizmu niemieckiego.

2. Zebranie informacji o bohaterze (zdjęcia, pamiątki, dotarcie do krewnych, odnalezienie odznaczenia)  

3. Stworzenie filmu na podstawie zebranych informacji.

4. Podjęcie działań mających na celu upowszechnienie informacji o wybranym bohaterze (np. prezentacja w szkole, stworzenie strony internetowej, itp.)

Przykładowe postacie bohaterów:

TOTALITARYZM SOWIECKI

Władysław Nekrasz (1893-1940)

inżynier rolnik, major WP, harcmistrz, organizator polskiego skautingu w Kijowie w roku 1912 a potem członek jego władz, obrońca Lwowa w roku 1918, komendant Wołyńskiej Chorągwi Harcerzy w latach 1926-1931, ochotnik w wojnie 1939 roku, odznaczony Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych i Krzyżem Niepodległości, wzięty do niewoli przez Armię Czerwoną, więziony w Starobielsku i zamordowany w Charkowie.

TOTALITARYZM NIEMIECKI

Kazimierz Heilman-Rawicz (1896-1969)

podpułkownik WP, żołnierz Legionów Polskich i Armii generała Hallera, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, w wojnie obronnej Polski we wrześniu 1939 walczył w składzie 15 Dywizji Piechoty, uczestniczył w bitwie nad Bzurą i obronie Warszawy, żołnierz Związku Walki Zbrojnej, więzień obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau z numerem 9319. Wraz z Witoldem Pileckim współorganizował konspirację obozową, odznaczony Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych i Krzyżem Niepodległości.

TOTALITARYZM KOMUNISTYCZNY W PRL

Adolf Zbigniew Heidrich (1899-1983)

ekonomista, podporucznik rezerwy WP, w roku 1918 komendant Chorągwi Moskiewskiej polskiego harcerstwa, współorganizator pomocy dla żołnierzy polskich z rozbitego w 1918 roku pod Kaniowem II Korpusu gen. Józefa Hallera, uczestnik rozbrajania Niemców w Warszawie       w roku 1918, w 1920 roku ochotnik w 21 pułku piechoty obsadzającym Cytadelę Warszawską, harcmistrz Rzeczypospolitej (jeden z dwunastu osób posiadających ten najwyższy stopień instruktorski nadawany w II RP), odznaczony Krzyżem Niepodległości.

Od roku 1942 zastępca dyrektora Sekcji Kontroli Delegatury Rządu na Kraj, 3 marca 1950 roku aresztowany przez UB. Skazany przez sąd wojskowy na 7 lat pozbawienia wolności i konfiskatę majątku, zwolniony z więzienia w 1954 roku.

JAKI JEST HARMONOGRAM KONKURSU?

  1. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie – do 19 kwietnia 2019 r.
  2. Przesłanie prac konkursowych – do 31 maja 2019 r.
  3. Ogłoszenie wyników pierwszego (regionalnego) etapu konkursu – do 14 czerwca 2019 r.
  4. Ogłoszenie wyników drugiego (ogólnopolskiego) etapu konkursu – do 2 września 2019 r.
  5. Gala finałowa konkursu odbędzie się na jesieni 2019 r. Dokładny termin gali zostanie podany na stronie konkursu w późniejszym terminie.

Szczegółowe informacje o zasadach i przebiegu konkursu znajdziecie Państwo w regulaminie:

https://niezwyciezeni1918-2018.pl/nie/konkurs/regulamin/64207,Regulamin-Konkursu-Niezwyciezeni-1918-Ofiary-totalitaryzmow.html

 

do góry