Nawigacja

Ikonografia

Krzyż Niepodległości wachmistrza Stawskiego

Ze zbioru pamiątek po wachmistrzu Ludwiku Stawskim związanych z jego służbą wojskową w Legionach i w Odrodzonym Wojsku Polskim.

Krzyż Niepodległości nadany Ludwikowi Stawskiemu w 1932 r. Odznaczenie w formie pozłacanego krzyża równoramiennego z ramionami pokrytymi częściowo czarną emalią. Na złączeniu ramion widoczna kwadratowa tarcza ze stylizowanym orłem wykonanym na zasadzie wklęsłego reliefu. Na ramionach poziomych napis: "BOJOWNIKOM - NIEPODLEGŁOŚCI". Brak wstążki.

(Oryginał krzyża znajduje się w zbiorach Izabeli Urbanek.)

do góry