Nawigacja

Ikonografia

Ppłk Adam Ludwik Korwin-Sokołowski

Fotografia portretowa ppłk. Adama Ludwika Korwin-Sokołowskiego w mundurze z dystynkcjami podpułkownika, bez nakrycia głowy, z odznaczeniami. Pod fotografią częściowo czytelny autograf: "Adam Ludwik [...] płk. dypl.[omowany] W.[ojska] P.[olskiego].

do góry