Nawigacja

Aktualności

Nabór zgłoszeń do konkursu przedłużony!

W odpowiedzi na prośbę nauczycieli została podjęta decyzja o zmianie w harmonogramie konkursu edukacyjnego „Niezwyciężone. Bohaterki Niepodległej”.

 

Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie będą przyjmowane drogą mailową do 8 kwietnia 2022 r.

 

JAKI JEST HARMONOGRAM KONKURSU? (PO ZMIANIE TERMINU NABORU ZGŁOSZEŃ)

Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie  – do 8 kwietnia 2022 r.

Ogłoszenie listy osób/ zespołów zakwalifikowanych do konkursu – do 22 kwietnia 2022 r.

Udział w warsztatach filmowych online (oraz 2 konsultacje z edukatorami)  kwiecień-maj 2022 r.
 (dokładny termin warsztatów zostanie podany w wiadomości mailowej)

Przysłanie prac konkursowych – do 30 maja 2022 r.  

Ogłoszenie wyników konkursu i laureatów – do 20 czerwca 2022 r.

Warsztaty filmowe dla laureatów i gala finałowa z wręczeniem nagród odbędą się we wrześniu 2022 r.
w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

 

Oryginał wypełnionego i podpisanego załącznika nr 1 należy przesłać do 30 kwietnia 2022 r.
(liczonego jako data stempla pocztowego/nadania)
za pośrednictwem przesyłek tradycyjnych/ pocztowych/ kurierskich
na adres:

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

ul. Janusza Kurtyki 1

02- 676 Warszawa

Biuro Edukacji Narodowej,

z dopiskiem „Marta Gosk – Niezwyciężone”.

 Informacji w sprawie realizacji zadania  konkursowego udziela koordynator projektu (Centrala BEN) oraz koordynatorzy regionalni (OBEN).

 

do góry