Nawigacja

Film

Prace wykonane w tej kategorii mogą przybrać formę dokumentalną lub fabularną. Powinny powstaæ na bazie wcześniej stworzonego scenariusza opartego na życiorysie wybranego bohatera.
Czas trwania od 3 do 3,5 min.

*
Bohater, którego wybrałeś
*

Dane kontaktowe
*
wypełnia opiekun grupy lub kierownik zespołu
*
wypełnia opiekun grupy lub kierownik zespołu
*
*
do góry